#

SunTracker

 

Gün Işığı

Karbon salımı, küresel ısınma ve sürdürülebilir tasarım konusundaki endişelerin arttığı günümüzde, konut dışı binalarda doğal
ışık kullanımı aydınlatma, ısıtma ve soğutma yüklerini minimizeederek enerji verimliliğini artırmak için önemli bir strateji haline
gelmiştir. Yenilikçi, gelişmiş doğal aydınlatma stratejileri ve sistemleri bir binanın elektrik tüketimini önemli ölçüde azaltabilir
ve kapalı bir ortamda ışık kalitesini kayda değer ölçüde geliştirebilir.

İnsanların kapalı hacimlere tepkilerinden, iki temel ihtiyacını karşıladığı için insanın doğal ışığı istediği anlaşılmaktadır: yaptığı
işi ve ortamı iyi görebilmek ve çevresel uyarıları hissetmek [Boyce 1998]. Yapay aydınlatma ile uzun süreli çalışmanın sağlığa
zararlı olduğuna, doğal ışıkta çalışmanın ise daha az stres ve rahatsızlık yarattığına inanılıyor. www.gaia.lbl.gov

Gün ışığının insan üzerindeki olumlu etkileri hakkında yapılan sayısız çalışma ile, insanların gün ışığı ile aydınlatılan bir yerde
daha iyi ve mutlu hissettiği, perakende mağazalarında %40’a kadar daha çok harcama yaptığı (HMG), sanayide hata, kaza,
devamsızlık ile ölçülen performans verilerinin çarpıcı oranda arttığı (ATMK ve RMI), okullardaki öğrencilerin başarılarının
%26’ya kadar arttığı (HMG), operasyon sonrası dinlenme dönemindeki hastaların %11 daha hızlı iyileştiği (Choi-Beltran)
tespit edilmiştir.